Arrangörsgrupper
Arrangörsgrupperna turas om att ordna våra mindre arrangemang som klubbmästerskap, vinterserien, MOL och liknande.
Syftet med arrangörsgrupperna är att vi alla ska hjälpas åt att arrangera och att man inte ska behöva ringa runt och jaga folk till varje enskilt arrangemang.

Ambitionen är att alla aktiva medlemmar ska vara med i någon grupp.
Då detta ändras över tid så kommer också grupperna förändras.
I varje grupp ska finnas personer med kompetens (eller potential) inom banläggning, sportident, mm.

Personer som är understrukna i varje grupp är sammankallande.
Det innebär att de ser till att gruppen tillsammans sätter igång planeringen av arrangemangen, samt att de håller kontakt med ansvarig när grupperna behöver justeras pga att folk börjar/slutar i klubben.
Tanken är inte att de sammankallande ska vara ansvariga för varje arrangemang, utan detta kan med fördel roteras inom gruppen.

Inför varje år görs en planering där arrangemang fördelas på de olika grupperna. Varje grupp får max ett arrangemang varje år.

Ansvarig för gruppindelningen är Patrik. Kontakta honom på 0736902677 vid behov.


Arrangörsgrupper
Information
Grupper
Program