Kalender
Träning
Teknikträning
2020-09-15 18:00

OBS!! Hör av er till Andes Englid på anders.englid(@)outlook.com så får ni kartan för egen utskrift
Banan hänger ute hela veckan för den som vill träna en annan dag.
PM för teknikträning
Vecka 38-39, 14/9 - 27/9

Samling:

Lisebergsparken, Sylvestergatan 58 (närmaste adressen) Östberga.
Parkering på kringliggande gator, var vänlig respektera gällande
parkeringsregler.

Allmänna färdmedel: Buss 134 till Branten eller 165 till Anneboda, för busstider se sl.se

Banor:
A. km ”svår”
B. km ”svår”
C. km ”lätt”

Finns på Livelox som: ”Teknikträningssamarbetet Syd, vecka 37-38”

Anmälan: Enl ök med resp klubb.

Beskrivning
Sprint orientering, där fokus ligger på hög fart i löpning och att ta snabba beslut.
Bana A och B är likvärdiga och antingen kör du en av banorna eller kör du båda för att få lite längre
distans. Kör antingen som intervall med vila emellan eller direkt efter varandra.
Övrig info
Notera att opasserbar gränslinje (violetta tjocka linjer) är utmarkerad på kartan (alltså inget hinder
som finns i verkligheten) detta för att det ska bli lite klurigare orientering.
Bana C är lagd för att dessa hinder inte ska påverka orienteringen alltför mycket.
Tänk på att visa hänsyn till trafik och övriga gående/cyklister i området.
Kontrollerna är utmärkta med röd/vita plastsnitslar.
Mitt på kartan finns ett grön markerat område (tomtmark) med omgivande staket runt, detta är ett
gammalt kolloniområde som har rivits. Området finns kvar på kartan, detta påverkar främst bana B
mellan kontroll 1 och 2 men ska inte påverka vägvalet.
Förberedelser
Hög fart redan från början så tänk på att värma upp ordentligt, fokus på din egen orientering och
försök att ligga långt fram i din planering för kommande sträckor.

Lycka till
OK Älvsjö Örby*Error saknar [/2] **Error saknar [/3] **Error saknar [/3] *

Ansvarig: älvsjö örby
Plats: Östberga
Länk: https://kartor.eniro.se/m/IDgLo



Kalendern
Visa kalendern