Laguttagningsprinciper stafetter

Laguttagningsprinciper:
  • Bästa lag ska tas ut för de stora kavlarna, 10-mila, Dalarna, Jukola, DM, SM, 25-manna och Småland (i övriga kavlar kan undantag göras för t ex test av startsträckslöpare eller liknande).
  • OBS-lopp är grunden (kan vara både kavlar och individuella lopp) men andra resultat bedöms också.
  • Subjektiv uttagning gäller för löpare som inte kunnat delta i OBS-loppen, t ex pga utlandsvistelse eller sjukdom.
  • Om löparnas nivå anses lika prioriteras de som deltagit mest i klubbaktiviteter av olika slag.

Principer och motiv för uttagning av utomnordiska löpare:
  • Löparen ska vara medlem i klubben (TTK kan betala medlemsavgiften).
  • Målet bör vara ett långsiktigt utbyte, t.ex kan vederbörande ordna träningsläger, lägga träningar vid Sverigebesök, rita kartor, skriva reportage i klubbtidningen etc.
  • Vi får större chans att knyta nya löpare till oss som flyttar till Sverige.
  • Endast 20-30% tas ut per lag.


TTK
Om TTK
Avgifter
Elitstöd
Tävlingsanmälan
Laguttagningsprinciper
Klubbtävlingar