Specialstöd/Elitstöd

Tävlings- och träningsstöd TMOK

Det stöd som TMOK erbjuder juniorer och seniorer är uppbyggt av tre delar:
1. Bekosta tävlingsavgifter för SM
2. Subventionera tävlings- och träningsresor (i nuläget 50% av rese- och logikostnad)
3. Elitstöd enligt ansökningsprocess nedan
Juniorer:
• För del 1 så krävs att medlemmen har betalt ranking- och tävlingsavgift för aktuellt år.
Seniorer:
• För del 1 så krävs att medlemmen har betalt ranking- och tävlingsavgift för aktuellt år samt
har deltagit i 4 rankingmeriterande tävlingar (varav minst 2 i aktuell disciplin) under det
senaste året (enligt Sverigelistan).
• För del 2 så krävs att medlemmen elitsatsar.

Elitstöd

TMOK:s elitstöd är ett ekonomiskt bidrag för tävlingar och läger på vilka elitlöpare deltar under
säsongen. Anledningen är att det kan vara ekonomiskt svårt för en elitorienterare att åka på de extra
aktiviteter som uppkommer, SM-tävlingar och Swedish League har båda tävlingar utspridda över hela
landet vilket innebär en hel del rese- och logikostnader.
Krav:
o Löparen ska ha en målsättning att bli så bra som möjligt och/eller vara landslagslöpare
o Löparen ska delta på SM-tävlingar och övriga klubbprioriterade tävlingar (individuellt & stafett)
o Löparen ska årligen lämna in en enkel plan där de kort- och långsiktiga målen framgår.
Denna lämnas till klubbens TTK. Om man inte följer sin plan kan man flyttas till en lägre
elitstödsnivå.
o Regelbundet deltagande i klubbträningar (alt. går på RIG eller NIU) samt hjälpa till vid
klubbtävlingar
Medlemmar som planerar en elitsatsning och vill ta del av Elitstödet ska lämna in ansökan senast
söndag 17 januari. Den löpare som kommer med elitstödsansökan efter det att årets budget har
klubbats igenom kan således inte räkna med att få något elitstöd.
Nivåer:
o Grupp 1 – Landslagslöpare på seniornivå eller motsvarande. Elitstöd 18 000 kr
o Grupp 2 – Senior eller junior av hög klass som ännu inte nått landslagsnivå men har ambition
att göra det som placerar sig topp 10 på SM eller Swedish League. Elitstöd 8 000 kr
o Grupp 3 – Senior eller junior som satsar på Sverige-elitnivå med hög ambition i sin satsning
mot högre elitstödsgrupper och som placerar sig topp 20 på SM eller Swedish League.
Elitstöd 6 000 kr
o Grupp 4: Går på OL-gymnasium eller satsar på hemmaplan och har ambitionen att bli så bra
som möjligt. Har en genomtänkt plan hur de ska ske. Elitstöd: 3000 kr


TTK
Om TTK
Avgifter
Elitstöd
Tävlingsanmälan
Laguttagningsprinciper
Klubbtävlingar