Elitstöd

TMOK:s elitstöd är ett ekonomiskt bidrag för tävlingar och läger på vilka elitlöpare deltar under
säsongen. Anledningen är att det kan vara ekonomiskt svårt för en elitorienterare att åka på de extra
aktiviteter som uppkommer, SM-tävlingar och Swedish League har båda tävlingar utspridda över hela
landet vilket innebär en hel del resekostnader.

Krav:
o Löparen ska ha en målsättning att bli (eller vara) elitlöpare på Sverige-nivå
o Löparen ska delta på SM-tävlingar och övriga klubbprioriterade tävlingar (individuellt & stafett)
o Löparen ska årligen lämna in en enkel plan där de kort- och långsiktiga målen framgår.
Denna lämnas till klubbens elitledare. Om man inte följer sin plan kan man flyttas till en lägre
elitstödsnivå.
o Regelbundet deltagande i klubbträningar (alt. går på RIG eller NIU) samt hjälpa till vid
klubbtävlingar

Medlemmar som planerar en elitsatsning och vill ta del av Elitstödet ska lämna in tävlings- och
träningsprogram innan årets början, senast 31/12. Den löpare som kommer med elitstödsansökan
efter det att årets budget har klubbats igenom kan således inte räkna med att få något elitstöd. För år
2020 ska ansökan ha inkommit senast 15/5 och stödet avser tävlingar och läger efter 1/7.

Nivåer:
o Grupp 1 – Landslagslöpare på seniornivå eller motsvarande. Elitstöd 18 000 kr
o Grupp 2 – Senior eller junior av hög klass som ännu inte nått landslagsnivå men har ambition
att göra det som placerar sig topp 10 på SM eller Swedish League. Elitstöd 8 000 kr
o Grupp 3 – Senior eller junior som satsar på Sverige-elitnivå med hög ambition i sin satsning
mot högre elitstödsgrupper och som placerar sig topp 20 på SM eller Swedish League.
Elitstöd 5 000 kr

Elitstödsansökan lämnas in till Tävlings- och träningskommittén som efter bedömning lämnar ett
förslag till styrelsen i Tumba-Mälarhöjden OK. Styrelsen beslutar om elitstödet godkänns eller inte.
Elitstödet är bundet till avräkning mot kostnader för deltagaravgifter på av klubben anordnade läger
och tävlingsresor (gäller även för startavgifter på sommartävlingar). I särskilda fall kan andra tävlings-
och träningsrelaterade kostnader täckas mot uppvisande av kvitto.


TTK
Om TTK
Avgifter
Elitstöd
Tävlingsanmälan
Laguttagningsprinciper
Klubbtävlingar