Nyheter
Aktuella coronariktlinjer för klubbens träningarI nuläget finns motstridiga rekommendationer från olika instanser gällande möjlighet till organiserad träning. Folkhälsomyndigheten bedömer att det är ok om avstånd hålls, grupperna är små och vi endast vistas utomhus, men hänvisar till regioner och kommuner om dessa ger andra råd. Region Stockholm avråder från all organiserad träning men hänvisar till utegym och naturområden (som ju är vår arena). Botkyrka kommun håller inomhushallar stängda, men utomhusarenor öppna och bokningsbara. Stockholms stad har stängt även utomhusarenor.

Våra träningar startar 9/1 och sammanfattningsvis bedömer vi att vi kan hålla träningar enligt program i kalendern på hemsidan under följande förutsättningar:

*Klubbstugor och omklädningsrum är låsta vid träningarna.

*Vi samlas uppdelat i grupper och även träningen genomförs i mindre grupper.

-I Harbro samlas äldre gruppen (födda 2006 och
äldre) på gräsmattan vid utegymmet och yngre
gruppen (födda 2007 och yngre) på gräsmattan
närmare stugan

*Träningarna i Långsätra pausas för yngre gruppen (upp till 12 år) och flyttas till Harbro för äldre gruppen (från 13 år) t.o.m 24/1, detta för att undvika träning i tättbebyggt område där vi riskerar att komma nära andra och för att Stockholms stad uppmanar till att undvika gruppträning utomhus (till skillnad från Botkyrka där de hänvisar till arrangörens bedömning)

*Som tidigare gäller att stanna hemma vid minsta sjukdomssymtom, att hålla avstånd till varandra och att hålla god handhygien samt att alla träningar sker utomhus.

*Deltagare undviker att åka kollektivtrafik eller samåka till träningen

*Alla träningsdeltagare hjälps åt att hålla avstånd före, under och efter träningen

*De träningar där det brukar vara svårt att hålla avstånd, som t.ex. reflexslingan, ersätts av andra övningar.

/Träningsansvariga, genom Åsa Mårsell"

Åsa Mårsell den 5/1