Kalender
Träning
Teknikträning ungdomsgrupper
2020-05-13 18:00

Kontrollplock gul (3km) och svart nivå (5 resp 7 km).
Anmäl till din ungdomsledare vilken bana du vill ha (Google drive, SNO 200505).
(Övriga medlemmar kan få karta mailad från tess_eklov@hotmail.com)
Parkera vid kanten av väg på norra sidan på Tvetavägen cirka 500 m innanT-korset Nykvarn – Järna vägen. WGS84 59.154216, 17.460035. OBS! Akta för trafiken! Parkera ”smart”.

Syfte:
Svart - Träna kontrolltagning, in och utgång från kontroller. Att behärska riktningsändringar samt förmåga att överblicka och läsa terrängen framför sig är nyckeln till framgång.

Gul – Endast en slinga som är mer som vanlig bana med äventyrlig karaktär.

Karta: Skala 1:10 000, 5 m ekvidistans, år 2013. Södra delen är dock väsentligt äldre vilket framförallt påverkar gul bana. Tre nya stigar markerade på kartan (lila) och två av dem snitslade. Efter knappt 1 km år det blå snitsel till övergången (vid tornet). Mot slutet finns en röd-vit snitsel nerför branta skogsbacken. En avverkning har skett mitt på kartan och området är markerat med lila streck.
Kontroller: Blå-vit plastsnitsel

Ansvarig: Ungdomsledarna /Terese
Plats: Båglabergen (siffran 2 i länken)
Länk: https://kartor.eniro.se/m/btLgqKalendern
Visa kalendern