Kalender
Träning
Teknikträning
2018-05-22 18:00

Vill man ha karta till träningen hör av er till Anders Englid på anders.englid@outlook.com så får ni den för egen utskrift

Samling: Parkeringen mitt emot Ågesta värmeverk

Allmänna färdmedel: Buss 833 från Farsta Strand mot Vidja, hållplats Ågesta Värmeverk

Banor:
A. 9,5 km blå/svart
B. 7,0 km blå/svart
C. 5,5 km blå/svart
D. 3,5 km blå/svart
E. 3,0 km orange

Markeringar i skogen:

Det finns ingenting utsatt, ej heller vid respektive startpunkt, vilket
innebär att det går att utnyttja när som helst

Finns på Livelox som:

”Teknikträningssamarbetet Syd, vecka 21 bana A-D” samt
”Teknikträningssamarbetet Syd, vecka 21 bana E orange”
Tiden är satt till kl 18-20 den 22 maj. Du måste själv ändra starttid på
din rutt i Livelox

Beskrivning
Med korridor-OL står den intensiva kartläsningen åter i fokus. En korridor tvingar löparen att träna
det som enligt den orienteringstekniska modellen i boken ”Orientera för att tävla” kallas
grundfärdigheter – kartpassning/riktning och kartläsning. I boken ”Orientera för att tävla” kan man
läsa följande: ”Trots att dessa grundläggande tekniker sällan tränas specifikt och för många
orienterare känns självklara är det ofta just dessa grundläggande färdigheter som begränsar en

erfaren orienterares utveckling. Om man vill bli en duktig orienterare måste grunden vara stabil. Ju
mer dessa grundtekniska färdigheter förfinas desto snabbare och säkrare kan man orientera sig fram
genom att läsa på detaljer som passeras från en kontroll till nästa. ---
En förmåga som är starkt kopplad till grund tekniska färdigheter är förmågan att kunna syfta och
positionera sig i förhållande till olika terrängföremål. Genom att bestämma sin position med hjälp av
föremål som syns och sedan lyfta fram en riktning kan man ta sig mellan flera punkter på ett säkert
sätt på väg till kontrollen. Denna förmåga är bland annat viktig för att kunna klara av att springa en
korridor ...
En korridor ställer högre krav på att översätta karta till terräng och tvärt om än en vanlig sträcka. Ju
högre hastighet man klarar att hålla genom korridoren och ju smalare korridoren är desto bättre är
förmågan att läsa karttecken (kartläsningsförmåga).”
Till skillnad från den momentbana som inledde vårens teknikträningar är det nu inte längre fråga om
att komma igång med orienteringen inför säsongen utan nu gäller det att pressa sin fart mot gränsen
av sin kartläsnings- och koncentrationsförmåga och därefter, med hjälp av GPS-spåret i Livelox,
reflektera över hur du lyckats och vad som eventuellt brister. Se till att bereda tid för att göra denna
analys.
Förberedelser
Se alltid till att värma upp ordentligt. Ju mer tävlingslikt ett träningspass är desto mer får du ut av din
träning. Att hitta en incitament till att en vardagkväll orientera optimalt kan vara en nyckel till att få
ut så mycket som möjligt av passet. Hur du ska tända till är dock individuellt och något du kan
diskutera med tränarna i klubben och andra aktiva i din omgivning.
Analys
I vilken grad lyckades du hålla fokus och veta var du var under hela passet? Hur klarade du att med
hjälp av kartpassning/riktning och kartläsning hålla dig inom korridoren? Ta hjälp av din rutt i Livelox
för att analysera vad du eventuellt behöver lägga fokus på i din fortsatta utveckling av OL-teknik. På
så sätt kan du styra din teknikträning mot pass som övar just de moment där din teknik brister.

Ansvarig: Enskede
Plats: Ågesta värmeverk
Länk: https://www.google.se/maps/place/59%C2%B012'22.9%22N+18%C2%B004'44.8%22E/@59.2063611,18.0769224,404m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d59.2063629!4d18.0791022Kalendern
Visa kalendern