Nyheter
Verksamhetsberättelse 2017 / Verksamhetsplan 2018
Verksamhetsberättelsen för 2017 finns nu på tmok.nu


Verksamhetsberättelse för 2017 och verksamhetsplan för 2018 finns nu på klubbens hemsida under Klubbinformation / Om TMOK / Dokument (kräver inloggning).

Här kan du se dokumentet utan inloggning.
http://tmok.nu/Doc/Verksamhet17.pdf

Staffan Törnros den 12/2